Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2014 – 2015

Γνωρίζεται ότι οι υποψήφιοι σπουδαστές/στριες ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015, που δικαιούνται και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο 251ΓΝΑ τις προβλεπόμενες στην υπ’ αριθμ. 17/2014 ΕΔΥΕΘΑ υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου (τηλ. 210 7463300), για τον καθορισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων.