Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 21/06/2014

Το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αχλαδερή Μυτιλήνης.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 0,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Άνδρο στην Αθήνα.

Συμπληρώθηκαν 2,4 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.