Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 25/06/2014

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ζευγολατιό Κορινθίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ελαιοχώρι Αρκαδίας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Ελευσίνα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-205 μετέφερε 1 ασθενή από την Ίο στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,6 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.