Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 29/06/2014

Την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ελασσόνα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Βασιλικά Ελάτειας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ζευγολατιό.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Πολιχνίτο Λέσβου.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Αττική.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από την Άνδρο στην Αθήνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Χίο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από την Ίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9,9 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.