Επίσκεψη της ΕΠΑ της ΕΕ στο ATA

Tην Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Πρέσβη Walter Stevens, η Γενική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού, Claude France Arnould και η ομάδα “ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ”, συνοδευόμενοι από εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ATA), όπου τους υποδέχθηκε ο Αρχηγός ΤΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκαν για την αποστολή, τη δομή και τους τομείς δραστηριοτήτων της Τακτικής Αεροπορίας.