Καταστάσεις Δεκτών – Απορριπτέων Υποψηφίων για τον Διαγωνισμό Επιλογής ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2014 – 2015

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων για το διαγωνισμό επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2014 – 15

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

τους πίνακες Δεκτών – Απορριπτέων υποψηφίων για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚ.Ε), σύμφωνα με το οποίο, υποχρεούνται να υποβληθούν οι Δεκτοί MONO υποψήφιοι, με μέριμνα της Πολεμικής Αεροπορίας.
Για την πλέον ολοκληρωμένη ενημέρωσής σας, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚ.Ε.

Κάντε κλικ εδώ για την Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων (1,6MB)

Κάντε κλικ εδώ για το Αναλυτικό Πρόγραμμα των ΠΚ.Ε

Κάντε κλικ εδώ για τις Οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚ.Ε

Κάντε κλικ εδώ για την Κατάσταση Απορριπτέων Υποψηφίων

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2108192132 – 2133.