Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2014 Δ’ ΕΣΣΟ – AT 042/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 042/2014
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2014 Δ’ ΕΣΣΟ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2014 Δ΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

  • Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2016 (γεννημένοι το έτος 1995), που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αττικής (Σ.Υ Αττικής), (Σ.Υ Δυτικής Αττικής), (Σ.Υ Ανατολικής Αττικής), Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλληνίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Λευκάδος (Σ.Υ Δυτικής Ελλάδος).
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1991 έως και 2016 (γεννημένοι το 1970 έως και το 1995), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαρτίου 2014 έως και 30 Απριλίου 2014.
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1991 έως και 2015 (γεννημένοι το 1970 έως και το 1995), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαΐου 2014 έως και 30 Ιουνίου 2014.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

  • Η 1η Ιουλίου 2014, για τους στρατεύσιμους που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι/2 έως Ι/4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η 7η Ιουλίου 2014, για τους λοιπούς στρατευσίμους.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες και την ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥΚ6-Π7Λ.

Σμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ