Συμμετοχή της 380Μ ΑΣΕΠΕ στην “Unified Vision 2014”

Από τη Δευτέρα 19 έως και την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014, κλιμάκιο της 380 Μοίρας Αερομεταφερόμενου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (380Μ ΑΣΕΠΕ), αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άτομα προσωπικό και ένα (1) αεροσκάφος Erieye EMB-145H, συμμετείχε στη ΝΑΤΟϊκή Δοκιμή (Trial) Επιχειρήσεων Joint Intelligence Surveillance Reconnaissance (JISR), που διεξήχθη στο Orland της Νορβηγίας με την επωνυμία “Unified Vision 2014”.

Η δοκιμή αφορούσε στην αναβάθμιση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας, στη συλλογή – διανομή και επεξεργασία πληροφοριών με σκοπό τον εμπλουτισμό της κοινής επιχειρησιακής εικόνας και βελτίωσης τής τακτικής κατάστασης στο θέατρο των επιχειρήσεων, προκειμένου να γίνει η κατάλληλη εκμετάλλευσή τους από τους λήπτες των αποφάσεων σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο.

Στην “Unified Vision 2014”, συμμετείχαν δώδεκα (12) χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Νορβηγία, Ολλανδία και Τσεχία).