Συμμετοχή της ΠΑ στην 142η Σύσκεψη Air Forces Flight Safety Committee (Europe)

Από τη Δευτέρα 2 έως και την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014, η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) συμμετείχε στην η 142η σύσκεψη Air Forces Flight Safety Committee (Europe), η οποία διεξήχθη στο Vilnius της Λιθουανίας, με έναν (1) Αξιωματικό του Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ).

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στην αποτελεσματική πρόληψη Αεροπορικών ατυχημάτων. Το κύριο θέμα της σύσκεψης ήταν η νοοτροπία δικαίου – Just Culture – με έμφαση στον τρόπο που το εφαρμόζουν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των Διερευνήσεων Αεροπορικών Ατυχημάτων και τα προβλήματα που προκύπτουν από το διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο επιχειρησιακό και δημοσιονομικό περιβάλλον.