Συμπληρωματική Κατάσταση Υποψηφίων Διαγωνισμού Επιλογής ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2014 – 2015 με Ελλιπή Δικαιολογητικά

Συμπληρωματική κατάσταση υποψηφίων διαγωνισμού θέματος για τις Σχολές της ΠΑ, στα δικαιολογητικά των οποίων διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Κάντε κλικ εδώ για τη Συμπληρωματική Κατάσταση Υποψηφίων με Ελλειπή Δικαιολογητικά

Κάντε κλικ εδώ για την Αρχική Κατάσταση Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2014-15 με Ελλιπή Δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2108192132 – 2133.