Αναστολή λειτουργίας ΣΕΠΑ

Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ), ανακοινώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία τού συνόλου των καταστημάτων του Συγκροτήματος, από 11 έως και 25 Αυγούστου 2014, εκτός του πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο θα υπολειτουργεί με πρωινό ωράριο κατά τις εργάσιμες ημέρες.