Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 04/07/2014

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και ένα (1) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Βόλο.
  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κιλελέρ.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Παλαιοβούνα Ελικώνα.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 26,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Χρυσούπολη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τον Άγ. Ευστράτιο στη Λήμνο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς και 4 νεογνά από Κέρκυρα, Ρόδο, Κω και Μύκονο σε Ιωάννινα και Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9,3 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.