Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 09/07/2014

Την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Δομβραίνα Βοιωτίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κρέσταινα Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Δομβραίνα Βοιωτίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ελληνικό.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Λούτσες.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λάση.

Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στο Αγρίνιο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Χρυσούπολη.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στη Θεσσαλονίκη.

Συμπληρώθηκαν 2,2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.