Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 10/07/2014

Την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Υλίκη και Μακρακώμη.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Δομβραίνα Βοιωτίας.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 24,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 βρέφος από Κέρκυρα και Μυτιλήνη σε Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Σέριφο και Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Τήλο στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9,2 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.