Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 12/07/2014

Το Σάββατο 12 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κερατέα Αττικής.
 • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αλιβέρι Ευβοίας.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κερατέα Αττικής.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Δίστομο Βοιωτίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Υλίκη Βοιωτίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Δίστομο Βοιωτίας.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λίμνη Τάκα Αρκαδιάς.

Εκτελέστηκαν 18 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 45,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στη Ρόδο.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στη Μυτιλήνη.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς και 1 νεογνό από Σάμο και Κέρκυρα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,7 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.