Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 14/07/2014

Τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Φάρσαλα.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Φάρσαλα.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κουρτάκι Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Σταυρό Ιθάκης.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Ρόδο και Ηράκλειο σε Ηράκλειο και Ρόδο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,2 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.