Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 16/07/2014

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αχλαδερή Μυτιλήνης.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αχλαδερή Μυτιλήνης.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σιμόπουλο Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Λιχάδα Ευβοίας.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 18,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από το Άκτιο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σύρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από Κώ και Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.