Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 18/07/2014

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΕΜΒ-209 μετέφερε μόσχευμα και ιατρική ομάδα από τo Ηράκλειο στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,4 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.