Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 19/07/2014

Το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αμυγδαλιά Λάρισας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κεραμιδιά Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λεωνίδιο.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 16,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέρο στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 5,5 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.