Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 23/07/2014

Την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην περιοχή Λειβαδάκια στον Αγ. Θωμά Πρέβεζας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Νέο Περιβόλι Κιλελέρ.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 βρέφος από την Κώ στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από την Τήνο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 4 ασθενείς από Σαντορίνη και Κώ στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,5 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.