Δείκτης Αναγκαίοτητας Ορθοδοντικής Θεραπείας

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον στο ορθοδοντικό τμήμα του 251 ΓΝΑ εφαρμόζεται ως κύριο κριτήριο προτεραιότητας ο “Δείκτης Αναγκαίοτητας Ορθοδοντικής Θεραπείας”, όπως αυτός έχει καθοριστεί διεθνώς (ΙΟΤΝ).

Για την υπάρχουσα λίστα αναμονής, στην επόμενη επανεξέταση του ασθενούς θα εκτιμηθεί ο εν λόγω δείκτης και σε περίπτωση που είναι στη βαθμίδα 1 (εξαιρετικά μικρή διαταραχή), θα διαγράφεται από αυτή. Σε άλλη περίπτωση διατηρείται ως έχει.