Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 30/8/2014

Τo Σάββατο 30 Αυγούστου 2014, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αλίαρτο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Τρίκορφο Ναυπακτίας.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Χρυσοβίτσι Αρκαδίας.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 18,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολες επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε μόσχευμα και ιατρική ομάδα από το Ηράκλειο στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από Αλεξανδρούπολη και Ικαρία στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,5 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.