Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 31/8/2014

Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Άνδρο.
  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Μεγάρχη,Νεράιδα και Αργυρόμυλο Θεσσαλίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αγία Βλαχέρνα.

Εκτελέστηκαν 13 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 24,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) Τ-41 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.