Εκπαίδευση της 17ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΘΕ

Από τη Δευτέρα 22 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ), η αρχική εκπαίδευση της 17ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ), μελών εθελοντικών ομάδων.

Εκπαιδεύτηκαν έξι (6) μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, πέντε (5) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τρία (3) της Διασωστικής Ομάδας Πιερίας, πέντε (5) της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Δήμου Πειραιά, δύο (2) της ΠΡΟ.ΤΕ.Κ.Τ.Α. Μεσολογγίου, τέσσερα (4) της Ειδικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Κέρκυρας και τρία (3) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

Τα πτυχία απένειμε ο Διοικητής της 120ΠΕΑ, Ταξίαρχος (Ι) Γρηγόριος Δημακογιάννης.