2η/2014 Σειρά Βασικής Εκπαίδευσης Ομάδων Φρουρών Σκύλων

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Φρουρών μετά Σκύλου (ΚΕΦΣΚΥ), η τελετή απονομής των πτυχίων της 2ης/2014 Σειράς Βασικής Εκπαίδευσης Ομάδων Φρουρών Σκύλων.

Τα πτυχία επέδωσε ο Διευθυντή Β΄ Κλάδου της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Σμήναρχος (Ι) Θεόδωρος Καρκαμπούνας.