Ενδεικτικό Τεστ Προετοιμασίας Υποψηφίων για Συμμετοχή στις Εξετάσεις του Στρατιωτικού Εξεταστικού Κέντρου Γλωσσομάθειας (ΣΕΚΓ)


Δείτε εδώ το το ενδεικτικό τεστ προετοιμασίας υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις του Στρατιωτικού Εξεταστικού Κέντρου Γλωσσομάθειας (ΣΕΚΓ)