Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης του ΣΕΠΑ

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ), στην πρώην Αεροπορική Βάση Ελληνικού, παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης από τον Σμήναρχο (Ο) Δημήτριο Παλασσόπουλο στον Σμήναρχο (Ο) Γεώργιο Αγγελονίδη.