Πτήσεις Απόστρατων Ιπτάμενων Αξιωματικών στο Πλαίσιο Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας

Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, στις 7 Νοέμβριου 2014 δύνανται να ιπταθούν τέσσερις (4) απόστρατοι Ιπτάμενοι της ΠΑ, ένας (1) με Α/Φ F-16 ΒLK 30, ένας (1) με Α/Φ F-16 ΒLK 50 και δύο (2) με Α/Φ F-4Ε, οι οποίοι θα επιλεγούν έπειτα από κλήρωση και θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Για τα Α/Φ F-16 ΒLK 30 και F-16 ΒLK 50 :

  1. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Να έχουν τουλάχιστον εκατό (100) ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο Α/Φ.
  3. Να κριθούν ικανοί κατόπιν υγειονομικών εξετάσεων στο Κ.Α.Ι.
  4. Κάθε απόστρατος δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πτήση μόνο με ένα τύπο Α/Φ ( ΒLK 30 ή ΒLK 50).

Για τα Α/Φ F-4Ε :

  1. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Να έχουν τουλάχιστον εκατό (100) ώρες πτήσης ως κυβερνήτες στο συγκεκριμένο τύπο Α/Φ.
  3. Να μην έχουν ιπταθεί τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια με Α/Φ F-4Ε.
  4. Να κριθούν ικανοί κατόπιν υγειονομικών εξετάσεων στο Κ.Α.Ι.

Επισημαίνεται ότι όλες οι έξοδοι των Α/Φ θα πραγματοποιηθούν από την 114ΠΜ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος απόστρατων :

  • Για πτήση με Α/Φ F-16 ΒLK 30 και F-16 ΒLK 50 στο Γρ. Δημοσίων Σχέσεων της 111ΠΜ μέχρι την 14 η Οκτώβριου 2014.( Τηλ. 24280 45093, fax 24280 45094 ).
  • Για πτήση με Α/Φ F-4 στο Γρ. Δημοσίων Σχέσεων της 117ΠΜ μέχρι την 14η Οκτώβριου 2014. ( Τηλ. 2623 065001, fax 2623 024350).