Ανακοίνωση Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Σας ενημερώνουμε ότι, κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25 Νοεμβρίου 2014, το νέο εναρμονισμένο με τον Ν. 4030/11 Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού, με αριθμό πρωτοκόλλου : 18377/25-11-2014.