Ετήσια Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΕ

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης, Υποπτέραρχου (Ι) Αθανάσιου Τσαλίκη, η ετήσια ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΕ.

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση του έργου της Διοίκησης κατά το έτος 2014 και η ανάλυση μειζόνων θεμάτων αρμοδιότητας της ΔΑΕ, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για τους τομείς Εκπαίδευσης, Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους, Προσωπικού, Επιχειρήσεων και Υποστήριξης.