Σεμινάριο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμιναριακό κύκλο “Δια Βίου Μάθησης”, με θέμα”: Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Μύθοι και πραγματικότητες.

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων