Συνεκπαίδευση της 330Μ με την 107Μ της Ισραηλινής Αεροπορίας – AT 101/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 101/2014
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Συνεκπαίδευση της 330Μ με την 107Μ της Ισραηλινής Αεροπορίας

Από την Κυριακή 7 έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Ovda, στο Ισραήλ, συνεκπαίδευση της 111ΠΜ/330Μ με την 107 Μοίρα της Ισραηλινής Αεροπορίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ 2014.

Η Μοίρα συμμετείχε με πέντε (5) αεροσκάφη F-16 και κλιμάκιο σαράντα εννέα (49) ατόμων.

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέσθηκαν αποστολές Αέρος – Αέρος, Προστασίας Εναέριων Μέσων Υψηλής Αξίας [High Value Airborn Asset (HVAA)] και εναέριου ανεφοδιασμού.

Σμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ