Φωτογραφίες από την Παράδοση – Παραλαβή Καθηκόντων Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας