Διάθεση Προσωπικού και Μέσων ΠΑ

Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma διατέθηκε για αποστολή έρευνας – εντοπισμού για 12 μετανάστες, στο Φαρμακονήσι.

Συμπληρώθηκαν 0,7 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Ίο στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) ΕΜΒ-209 μετέφερε μόσχευμα και ιατρική ομάδα από τη Βενετία στον Άραξο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τον Άραξo στη Βενετία.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 3 ασθενείς από το Καστελόριζο στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 11,5 ώρες πτήσης σε 5 αποστολές.