Διάθεση Προσωπικού και Μέσων ΠΑ

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma διατέθηκε για αποστολή έρευνας – διάσωσης παράνομου μετανάστη, στην περιοχή της Σύμης.

Συμπληρώθηκαν 1,2 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε ιατρική μονάδα από τη Βενετία στον Άραξο.

Συμπληρώθηκαν 7,2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.