Διάθεση Προσωπικού και Μέσων ΠΑ

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Τήνο και Νάξο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,1 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.