Φωτογραφίες από την επίσκεψη Α/ΓΕΑ στο ΚΕΑΤ και στην 117ΠΜ