ΝΑΤΟϊκή Αξιολόγηση της 350ΠΚΒ

Από την Τετάρτη 4έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η ΝΑΤΟϊκή Αξιολόγηση (CAPEVAL) της 350 Πτέρυγας Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ), στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη, από το HQ AIRCOM/TACEVAL Division (Ramstein).

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο 115 αξιολογητών.