Φωτογραφίες από την Παράδοση – Παραλαβή Καθηκόντων Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας