Φωτογραφίες από την συνάντηση Α/ΓΕΑ με τον Αεροπορικό Ακόλουθο των ΗΠΑ