Φωτογραφίες από την συνάντηση Α/ΓΕΑ με τον ΑΚΑΜ της Μεγάλης Βρετανίας