Διάθεση Προσωπικού και Μέσων ΠΑ

Την Τρίτη 7 Απριλίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή και 1 βρέφος από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.