Διάθεση Προσωπικού και Μέσων ΠΑ

Την Τρίτη 21 Απριλίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε μόσχευμα και ιατρική ομάδα από τη Λάρνακα στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μήλο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 10,5 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.