Έγκριση νέου Καταστατικού Λειτουργίας ΟΣΜΑΑ “Ο Ίκαρος”

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25 Φεβρουαρίου 2015, το νέο εναρμονισμένο με τον Ν.4030/11 Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού,με αριθμό πράξης: 19/2015.