Έγκριση νέου Καταστατικού Λειτουργίας του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25 Φεβρουαρίου 2015, το νέο εναρμονισμένο με τον Ν.4030/11 Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού, με αριθμό πράξης: 19/2015.