Φωτογραφίες από την επίσκεψη ΥΦΕΘΑ στο ΕΚΑΕ, στο ΑΤΑ και στην 110ΠΜ