Φωτογραφίες από την επίσκεψη Διευθυντή EASA στην 112ΠΜ