Φωτογραφίες από την επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στο 251ΓΝΑ