Φωτογραφίες από την επίσκεψη ΥΕΘΑ σε 7η ΜΣΕΠ, 22η ΜΚΒ και 135ΣΜ