Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην 130ΣΜ